Vergroot contrast

Recht van bezwaar

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verwerkt een organisatie persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie de gegevens worden verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Recht van bezwaar bij direct marketing

Het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing is toegestaan, zo lang aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen bezwaar aantekenen. Organisaties moeten dit bezwaar altijd respecteren. 

Het recht van bezwaar bij direct marketing is geregeld in artikel 21 (lid 2, lid 3) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Recht van bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Iemand kan bezwaar aantekenen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als diegene als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij dat centrum werkt. Deze persoon kan er dan belang bij hebben dat zijn gegevens worden verwijderd of niet meer tot hem zijn te herleiden.

Het recht van bezwaar vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden is geregeld in artikel 21, lid 1 van de AVG.

Bekijk binnen het onderwerp Recht van bezwaar

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht van bezwaar