Vergroot contrast

Recht op menselijke blik bij besluiten

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan (artikel 22 AVG).

Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Nieuw besluit

Wil een organisatie een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan?

Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit AVG-artikel. Dat betekent dat de organisatie een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Guidelines

De Europese privacytoezichthouders hebben Guidelines on automated individual decision-making and profiling gepubliceerd die meer uitleg geven over geautomatiseerde besluitvorming en het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op menselijke blik bij besluiten

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over recht op een menselijke blik bij besluiten

 • Wanneer mag ik als organisatie geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

  Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld: het nemen van beslissingen met automatische processen of middelen zonder dat er menselijke tussenkomst is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent regelgeving hiervoor.

  Volgens artikel 22 van de AVG heeft elk mens het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming die voor hem of haar persoonlijk belangrijke gevolgen heeft.

  Dit komt neer op een verbod op geheel automatische besluitvorming, tenzij er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Voorwaarden geautomatiseerde besluitvorming

  U mag geautomatiseerde besluitvorming alleen toepassen in een van de volgende situaties:

  • De geautomatiseerde besluitvorming is noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten met de betrokkene.
  • U kunt de geautomatiseerde besluitvorming baseren op een regel van nationaal of Europees recht.
  • U kunt de geautomatiseerde besluitvorming baseren op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Let op: de betrokkene kan deze toestemming alleen geven als hij vooraf voldoende begrijpelijke informatie over het proces van u heeft ontvangen.

  Rechten betrokkenen

  De betrokkenen hebben de volgende rechten:

  • Recht op informatie
   U moet de betrokkenen goed informeren  over de geautomatiseerde besluitvorming.
  • Recht op bezwaar
   Een betrokkene moet eenvoudig bezwaar kunnen maken tegen een besluit.
  • Recht op menselijke blik
   Een betrokkene heeft het recht om u te vragen een nieuw besluit te nemen, waarbij een mens de gegevens beoordeelt.

  Systemen testen

  Het is van groot belang dat organisaties die besluitvorming automatiseren hun systemen regelmatig controleren en testen om er voor te zorgen dat de systemen werken zoals ze bedoeld zijn en geen foute uitkomsten produceren.