Vergroot contrast

Recht op beperking van de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’.

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria.

Gegevens zijn mogelijk onjuist

Geeft iemand aan dat een organisatie onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar een betrokkene wil niet dat de organisatie de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

Betrokkene maakt bezwaar

Maakt iemand bezwaar bij een organisatie tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21, lid 1 AVG)? Dan moet de organisatie stoppen met deze gegevens te verwerken.

Tenzij de organisatie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van de organisatie zwaarder wegen, mag de organisatie de gegevens niet verwerken.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op beperking van de verwerking

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over recht op beperking van de verwerking

 • Wanneer en hoe kan ik om beperking van de verwerking van mijn gegevens vragen?

  Er zijn vier situaties waarin u een organisatie kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  Onjuiste gegevens

  De organisatie gebruikt onjuiste persoonsgegevens van u. U heeft dit aangegeven, maar de organisatie heeft nog niet gecontroleerd of uw gegevens wel kloppen. U kunt de organisatie dan vragen om in de tussentijd de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  Onrechtmatig gebruik

  De organisatie gebruikt uw persoonsgegevens onrechtmatig. Maar u wilt niet dat de organisatie uw gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat u uw gegevens later nog wil opvragen. Dan kunt u in plaats daarvan vragen om de verwerking van deze gegevens te beperken.

  Niet meer nodig

  De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig. Maar u heeft ze zelf nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

  Bezwaar

  U heeft bezwaar gemaakt bij de organisatie tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Maar u wacht nog op antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de organisatie zwaarder wegen dan uw belangen. U kunt de organisatie dan vragen om in de tussentijd de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  Voorbeeldbrief AP

  U kunt de voorbeeldbrief beperking verwerking persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruiken om een organisatie te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.

 • Moet ik als organisatie derde partijen informeren als ik de verwerking heb beperkt?

  Heeft iemand u gevraagd om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken? En heeft u de betreffende persoonsgegevens eerder aan andere partijen verstrekt?

  Dan moet u aan deze andere organisaties laten weten dat u het gebruik van deze gegevens heeft beperkt. En dat zij dat dus ook moeten doen.

  U moet ook aan de betrokkene vertellen welke organisaties op die manier zijn geïnformeerd, als diegene daar om vraagt.