Vergroot contrast

Privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. Organisaties moeten in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens wissen als diegene daarom vraagt. En mensen hebben het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht op informatie

Hoe komt u te weten wat een organisatie precies met uw persoonsgegevens doet?

Lees meer over Recht op informatie

Recht op inzage

Wat kunt u doen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u een organisatie heeft?

Lees meer over Recht op inzage

Recht op rectificatie

Hoe kunt u uw persoonsgegevens bij een organisatie laten wijzigen?

Lees meer over Recht op rectificatie

Recht op vergetelheid

Wanneer kunt u aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te wissen?

Lees meer over Recht op vergetelheid

Recht op dataportabiliteit

Hoe kunt u uw persoonsgegevens laten overdragen?

Lees meer over Recht op dataportabiliteit

Recht van bezwaar

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing?

Lees meer over Recht van bezwaar

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer kunt u een organisatie vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken?

Lees meer over Recht op beperking van de verwerking

Recht op menselijke blik bij besluiten

Wat kunt u doen tegen een geautomiseerd besluit dat over u gaat?

Lees meer over Recht op menselijke blik bij besluiten

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat?

Lees meer over Klacht over gebruik persoonsgegevens

Klacht indienen bij de AP

Wanneer en hoe kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Lees meer over Klacht indienen bij de AP