Vergroot contrast

AVG-guidelines

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceert samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verduidelijken.

Bij de meeste guidelines publiceren de privacytoezichthouders eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Daarna wordt de definitieve versie van de guidelines vastgesteld.

Definitieve guidelines

Over de volgende onderwerpen zijn definitieve guidelines beschikbaar (in alfabetische volgorde):

Boetes

Certificering en accreditatie

Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Internationaal gegevensverkeer

Guidelines:

Working documents:

Meldplicht datalekken

Profilering

Recht op dataportabiliteit

Transparantie

Toestemming

Verwerkingsregister

Guidelines in consultatie

Er zijn momenteel geen guidelines in consultatie.

Bij de volgende guidelines is de consultatie gesloten, maar zijn de guidelines nog niet definitief vastgesteld: