Vergroot contrast

Samenwerking buiten Europa

Het zwaartepunt van de internationale werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ligt in Europa. Maar ook buiten Europa werkt de AP met collega-toezichthouders.

Internationale Conferentie

Sinds 1979 komen privacytoezichthouders uit de hele wereld jaarlijks bij elkaar voor overleg tijdens de International Data Protection and Privacy Commissioners Conference (ICDPPC, ook wel de Internationale Conferentie of Najaarsconferentie genoemd). Deze conferentie is deels ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-overheidsorganisaties en de wetenschap.

Het belangrijkste onderdeel van de conferentie is de zogeheten Closed Session, die plaatsvindt achter gesloten deuren. Tijdens dit deel van de conferentie bespreken de toezichthouders nieuwe (technologische) ontwikkelingen en delen zij ervaringen op onderzoeksgebied. De uitkomsten van de besprekingen worden vastgelegd in resoluties en een slotverklaring.

Tijdens de Open Session breidt de Internationale Conferentie uit met academici, niet-overheidsorganisaties en het bedrijfsleven.  Er worden verschillende privacy-onderwerpen besproken, doorgaans wel binnen een overkoepelend thema. Er zijn plenaire sessies, werkgroepen, maar ook side events die door bedrijven of niet-overheidsorganisaties worden georganiseerd.   

Werkgroepen

De Internationale Conferentie kent verschillende werkgroepen, waarin gedurende het jaar overleg plaatsvindt over specifieke onderwerpen. Zo bestaat sinds 1983 de Internationale Werkgroep voor Gegevensbescherming bij Telecommunicatie, ook wel bekend als de Berlijn Groep en sinds 2011 de Internationale Werkgroep voor Samenwerking bij Handhaving. De werkgroepen rapporteren over hun bevindingen tijdens de Closed Session.

Resoluties en verklaringen

Zie de website van de ICDPPC voor alle resoluties en verklaringen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht bij de Internationale Conferenties.

Global Privacy Enforcement Network

De AP neemt deel aan het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Dit netwerk is in 2010 opgericht. GPEN heeft als doel om de wereldwijde bescherming van persoonsgegevens te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders bij grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen.

Via een internetplatform kunnen toezichthouders ervaringen uitwisselen en samenwerkingspartners vinden. Alle privacytoezichthouders die beschikken over handhavende bevoegdheden én de mogelijkheid om informatie te delen tijdens lopende onderzoeken, kunnen deelnemen aan het netwerk.

Samenwerkingsovereenkomsten

De AP heeft sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding of MoU) met de Canadese Office of the Privacy Commissioner (OPC) en sinds 2015 met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Het doel van zo’n overeenkomst is om de samenwerking tussen de toezichthouders te faciliteren en om gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken. De samenwerkingsovereenkomst maakt het voor beide partijen onder meer mogelijk om op vertrouwelijke basis informatie uit te wisselen.