Vergroot contrast

Toezichtkader Autoriteit Persoonsgegevens

Naar een toekomstbestendige bescherming van persoonsgegevens

Overheden en bedrijven verwerken persoonsgegevens die op steeds nieuwe manieren met elkaar worden gecombineerd. Vaak zonder dat mensen dat in de gaten hebben. Zij ondervinden gemak van innovatieve producten en diensten. Maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. Dit is in deze tijd een grote uitdaging, maar alleen dan kunnen mensen in vrijheid blijven beslissen.

Toezichtkader in het kort

In het toezichtkader staat onder andere wat de missie is van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), welke ambities wij hebben en wat onze kernwaarden zijn. Op deze pagina leest u ons toezichtkader in het kort.

Lees het volledige Toezichtkader van de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf)